آرشیو برچسب : مضررات گازوییل

مضررات گازوییل   گازوئیل که در انگلیسی به آن سوخت دیزل نیز می گویند از مشتقات نفتی است که در گذشته ای نه چندان دور در خودرو ها و امروزه اغلب به عنوان سوخت خودروهای سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. گازوئیل بدست آمده از برج تقطیر همانند سایر فراورده های نفتی پاالیشگاهی حاوی مواد آروماتیک و انواع ترکیبات سولفوردار می باشد که از مهمترین آنها  می توان به انواع مرکاپتان، سولفید وغیره اشاره کرد، […]