آرشیو برچسب : روغن لایه محافظ

هیدرو تست هیدرو تست روشی است که توسط آن نشتی ها در مخازن تحت فشار از قبیل خطوط لوله قابل تشخیص می باشند. این تست عبارتست از تزریق آب ( که برای تشخیص بهتر با افزارنگ ترکیب شده است) در لوله یا مخزن تحت فشار مورد نیاز برا ی اطمینان از اینکه نشتی یا آسیب […]