آرشیو برچسب : روغن سیلیکون

روغن سیلیکون سیلیکوسان بسپار شده مایع، با زنجیره های جانبی آلی را می توان روغن سیلیکون نامید. روغن سیلیکون دارای اتم های متغیر سیلیکون و اکسیژن است. روغن سیلیکون دارای ویسکوزیته های مختلفی می باشد که با توجه به ساختار زنجیره پلیمری از ۴۰ تا ۱۰۰۰ متغیر خواهد بود.     ویژگی های روغن سیلیکون […]