آرشیو برچسب : روغن انتقال حرارت

روغن انتقال حرارت روغن‌های معدنی به منظور انتقال گرما استفاده می‌گردد. روغن‌ مینرال ، سیالات غیرسمی و غیرخورنده هستند . ضمناً خاصیت پمپ‌شدن این نوع روغن‌ در دمای پایین نیز مناسب است. ظرفیت گرمایی این نوع روغن با افزایش دما، افزایش می‌یابد. از آنجا در مدت زمان کارکرد در روغن‌ انتقال حرارت تغییراتی به‌وجود می‌آید […]