آرشیو برچسب : اکسیداسیون

روغن های محافظ فلز تعداد محدودی ازفلزات به حالت آزاد در طبیعت یافت میشوند و بیشتر فلزات مورد استفاده درصنایع مختلف، به صورت کانی های اکسیدییا سولفیدی هستند و مقادیر زیادی انرژی برای احیای این کانی ها به فلز آزاد صرف می شود، ولی با این همه این کانی ها دوباره به حالت اولیه بر می […]