روغن حفظان کمپرسور ۶٨ -۶١١ – FAA

تماس بگیرید

توضیحات

روغن کمپرسور

حفظان CO 611 روغنی خالص با پایه معدنی حاوی افزودنی های خاص است که جهت استفاده در کمپرسوهای اسکرو، طراحی و تولید گردیده است.

 

ویژگی‌های محصول:

افزایش عمر سرویس و عمر دستگاه

پایداری حرارتی بالا و مقاوم دربرابر اکسیداسیون

مقاوم در برابر خوردگی و سایش

نقطه ریزش پایین جهت سیالیت مایع در دماهای پایین

عدم ایجاد کف

 

موارد کاربرد:

جهت استفاده در کمپرسورهای اسکرو

 

 مشخصات فنی:

تست رنگ pH قلیائیت کل هدایت الکتریکی شاخص ریفرکتومتری وزن مخصوص نقطه اشتعال نقطه ریزش گرانروی  ۴۰°Cدر گرانروی  ۱۰۰°Cدر شاخص گرانروی
روش تست visual ASTM

E70

استاندارد داخلی استاندارد

داخلی

استاندارد

داخلی

ASTM

D 1298

ASTM

D 92

ASTM

D 97

ASTM

D 445

ASTM

D 445

ASTM

D 2270

واحد ml of

۰.۱N HCl

mS/cm Brix °C °C cSt cSt
محدوده قهوه ای ۰/۸۷ ۲۳۰ ۱۵- ≥ ۹۵ ۱۲ ۱۲۶