روغن حفظان سینتاتیک ٣١۵ – CAE

تماس بگیرید

توضیحات

مایع سنگ زنی (سینتاتیک)

حفظان SY 315 مایع شفاف سینتاتیکی با خاصیت جلوگیری از زنگ زدگی بسیار بالاست،که جهت سنگ زنی قطعات با آلیاژهای آهنی،طراحی و تولید گردیده است.

 

ویژگی‌های محصول:

اختلاط سریع با آب و تشکیل محلولی پایدار و عدم دو فازی

جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی قطعات و دستگاه

طول عمر بیشتر به دلیل پایداری محلول در مقابل فساد میکروبی و عدم بو گرفتگی

عدم پر شدن چشمه های سنگ

خاصیت خنک کاری و شویندگی بسیار بالا

 

موارد کاربرد:

عملیات سنگ زنی

 

مشخصات فنی:

تست رنگ pH

(۵%)

قلیائیت کل (۵%) هدایت الکتریکی (۵%) شاخص ریفرکتومتری (۵%) وزن مخصوص نقطه اشتعال نقطه ریزش گرانروی در

۴۰ °C

گرانروی در

۱۰۰°C

شاخص گرانروی
روش تست visual ASTM

E70

استاندارد

داخلی

استاندارد

داخلی

استاندارد

داخلی

ASTM

D 1298

ASTM

D 92

ASTM

D 97

ASTM

D 445

ASTM

D 445

ASTM

D 2270

واحد ml of

۰.۱N HCl

mS/cm Brix °C °C cSt cSt
محدوده زرد روشن ۸/۹ ۶۰ ۳/۹۵ ۲/۲ ۱/۱۲