صنایع هوایی

 

اگر به هواپیماهای مدرن امروزی و به خصوص هواپیماهای بزرگ حمل و نقل دقت کنیم آنها را همچون کارخانجاتی پرنده خواهیم یافت. کارخانجاتی که در آنها سیستم های متعددی دست اندر کارند تا پروازی مطمئن و راحت فراهم آید. این سیستم ها به ترتیب اهمیت عبارتند از :

 

Hydrolic System
Penumatic System
Aircoundition System
Oxygen System
Electrical System
Fuel System
Ice Protection System

برای هر کدام از این قسمتها روانکارهای خاص در نظر گرفته شده است.

 

 

فروشگاه بهران – مرکز مشاوره و فروش انواع روغن و گریس و شوینده های صنعتی