استخدام

 

 

 

فرم استخدام
صفحه اول
صفحه دوم
لطفا تمامی موارد این صفحه را تکمیل نمایید
مشخصات شخصی :

حجم فایل نهایتا ۸۰۰ کیلوبایت

آخرین سابقه تحصیلی - دانشگاهی :
سابقه کاری :

لطفا آخرین سابقه کاری خود را قید فرمایید :

لطفا تمامی موارد این صفحه را تکمیل نمایید
آشنایی با زبان و نرم افزار :
سابقه بیمه :
مشخصات دو نفر از کسانی که شما را به خوبی میشناسند را ذکر فرمایید :
وضعیت کار :
محل سکونت :
تصویر کپچا